محتوای افزایش درآمد
افزایش فروش در فروشگاه پوشاک

فروشگاه پوشاک و تکنیک‌های طلایی برای افزایش فروش در آن

به دلیل افزایش رقبا و فعالیت‌های مشابه در حوزه پوشاک و حاکم شدن شرایط رقابتی بسیار حساس، یک فروشگاه پوشاک باید به مواردی که بازدهی فروشگاه را بالا میبرد توجه داشته باشد و حتی نکات جزئی را نیز از قلم نیندازد. ...
بازاریابی تلفنی

۱۳ نکته مهم بازاریابی تلفنی برای جذب مشتری

بازاریابی تلفنی موفق به مهارت هایی نیاز دارد که جنبه های بی شماری از ارتباطات را پوشش می دهد. بازاریابی تلفنی تماس با مشتری برای آموزش آنها در مورد یک محصول یا خدمات و متقاعد کردن آنها برای خرید آن ...