ساجد امجدی | مشاور صنایع غذایی

ساجد امجدی دانشجوی دکترای تخصصی علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذایی از دانشگاه ارومیه، پدانشجوی نخبه در سال ۱۴۰۰ و همچنین پژوهشگر برتر استان آذربایجان غربی.

سالها تلاش و پشتکار وصف ناپذیر ایشان در عرصه علم و نیز مشارکت فعال در طرح‌های تحقیقاتی، بنیادی و کاربردی با مراکز پژوهشی معتبر کشور موجب گردیده تا دکتر ساجد امجدی به دانش روز مرتبط با حوزه های مختلف صنایع غذایی مجهز گردیده و از جایگاه خوبی در مراکز پژوهشی بین المللی برخوردار باشد.

  • دانشجوی دکترای تخصصی: علوم و مهندسی صنایع غذایی – شیمی مواد غذایی
  • کارشناسی ارشد: علوم و مهندسی صنایع غذایی – مواد غذایی
  • کارشناسی: علوم و مهندسی صنایع غذایی – تبدیل مواد غذایی

الف) مقالات علمی – پژوهشی خارجی:

• Improvement in the stability of betanin by liposomal nanocarriers: Its application in gummy candy as a food model, Food Chemistry (2018).

• Preparation and characterization of gelatin-based nanocomposite containing chitosan nanofiber and ZnO nanoparticles, Carbohydrate polymers (2019).

• Enhancement of therapeutic efficacy of betanin for diabetes treatment by liposomal nanocarriers, Journal of Functional Food (2019).

• A Novel Smart pegylated Gelatin Nanoparticle for Co-Delivery of Doxorubicin and Betanin: A Strategy for Enhancing the Therapeutic Efficacy of Chemotherapy, Materials Science and Engineering: C (2019).

• Application of Reinforced ZnO Nanoparticle-Incorporated Gelatin Bio-nanocomposite Film with Chitosan Nanofiber for Packaging of Chicken Fillet and Cheese as Food Models, Food and Bioprocess Technology (2019).

• The optimization of prebiotic sucrose-free mango nectar by response surface methodology: The effect of stevia and inulin on physicochemical and rheological properties, Food Science and Technology International (2019).

• Reinforced ZnONPs/ rosemary essential oil-incorporated zein electrospun nanofibers by κ-carrageenan, Carbohydrate Polymers (2020).

• Development and characterization of pectin films activated by nanoemulsion and Pickering

• emulsion stabilized marjoram (Origanum majorana L.) essential oil, Food Hydrocolloids (2020).

• Fortification of yogurt with flaxseed powder and evaluation of its fatty acid profile, physicochemical, antioxidant, and sensory properties, Powder Technology (2020).

• Preparation and characterization of TiO2NPs and betanin loaded zein/sodium alginate nanofibers, Food Packaging and Shelf Life (2020).

• Multifunctional betanin nanoliposomes-incorporated gelatin/chitosan nanofiber/ZnO nanoparticles nanocomposite film for fresh beef preservation, Meat Science (2020).

• Development of Hydroxypropyl methylcellulose/sodium alginate blend active film incorporated with Dracocephalum moldavica L. essential oil for food preservation, Journal of Thermoplastic Composite Materials (2020).

• Gelatin Films Activated by Cinnamon Essential Oil and Reinforced with 1D, 2D and 3D Nanomaterials: Physical and Release Controlling Properties, Journal of Polymers and the Environment (2021).

• Whey protein isolate‐based films incorporated with nanoemulsions of orange peel (Citrus sinensis) essential oil: Preparation and characterization, Journal of Food Processing and Preservation (2021).

• Sodium caseinate-coated and β-cyclodextrin/vitamin E inclusion complex-loaded nanoliposomes: A novel stabilized nanocarrier, LWT (2021).

• Characterization and Optimization of Persian Gum/Whey Protein Bionanocomposite Films Containing Betanin Nanoliposomes for Food Packaging Utilization, Journal of Polymers and the Environment (2021).

• Coating of Betanin and Carvone Co-loaded Nanoliposomes with Synthesized Cationic Inulin: A Strategy for Enhancing the Stability and Bioavailability, Food Chemistry (2021).

• Nanophytosomes for enhancement of rutin efficacy in oral administration for diabetes treatment in streptozotocininduced diabetic rats, International Journal of Pharmaceutics (2021).

 

ب) مقالات علمی – پژوهشی داخلی:

• بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و پایداری بتانین ریزپوشانی شده به روش خشک کردن پاششی درپاستیل میوهای، علوم و صنایع غذایی ایران (۱۳۹۷).

• بررسی اثر کاویتاسیون حاصل از امواج فراصوت بر فعالیت میکروبی و خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب پرتقال فرآوری شده با امواج فراصوت، علوم و صنایع غذایی ایران (۱۳۹۷).

 

ج) مقالات ارائه شده در همایش‌ها:

• ویژگی های تغذیه ای و بیولوژیک بتانین و راهکارهای مناسب برای افزایش پا یداری و زیست فراهمی آن، دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران (۱۳۹۷).

• تهیه نانوامولسیون و پیکرینگ امولسیون اسانس مرزنجوش و بررسی تاثیر افزودن آنها بر خواص مورفولوژیکی و آنتی اکسیدانی فیلم فعال پکتین، سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران (۱۳۹۷).

۱) انتخاب مقاله چاپ شده در Technology Bioprocess and Food به عنوان مقاله داغ (Hot paper) توسط پایگاه استنادی WOS 2020 میلادی

۲) انتخاب مقاله چاپ شده در Hydrocolloids Food به عنوان مقاله داغ (Hot paper) و پراستناد توسط پایگاه استنادی WOS 2020 میلادی

۳) پژوهشگر برتر استان آذربایجان غربی ۱۳۹۹ شمسی

۴) انتخاب مقاله چاپ شده در Polymers Carbohydrate به عنوان مقاله پراستناد توسط پایگاه استنادی WOS 2021 میلادی

۵) دانشجوی نخبه جهت دریافت تسهیلات توسط بنیاد ملی نخبگان ۱۴۰۰ شمسی

۱) داور مجلات معتبر تخصصی: Food Chemistry، LWT – Food Science and Technology و Food Chemistry X.

۲) مدرس کارگاههای آموزشی: اصول و مبانی پایان نامه نویسی و نرم افزارهای Excel ، End note  و Mendeley ،Design expert ،Prism ،SPSS

۳) عضو هسته اصلی و دبیر انجمن علمی دانشجویی صنایع غذایی دانشگاه ارومیه، از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴

۴) صاحب امتیاز، سر دبیر، نویسنده نشریه آروما (نشریه علمی تخصصی صنایع غذایی دانشگاه ارومیه) از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴٫

۵) طی دوره آموزشی (تئوری و عملی) «کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا (HPLC)» – مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۱۳۹۷٫

۶) طی دوره آموزشی «استفاده از سیستمهای پیشرفته آنالیزی در صنعت غذا» – دانشگاه ارومیه ۱۳۹۴٫

۷) طی دوره آموزشی «محلول سازی در صنایع غذایی» – دانشگاه ارومیه ۱۳۹۴٫

۱) همکار اصلی در طرح تحقیقاتی “بررسی افزایش اثربخشی بتانین با بارگیری آن در انواع سامانه های نانوذرهای”، مرکز تحقیقات کاربردی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹٫

۲) دستیار پژوهشی در طرح تحقیقاتی “طراحی، ساخت و ارزیابی عملکرد کیت نشانگر تشخیص میزان HMF موجود در عسل”، دانشگاه ارومیه از ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰٫

۳) همکار اصلی در طرح تحقیقاتی “تولید و بررسی خصوصیات پانسمان زخم بر پایه نانوالیاف هیبرید زئین/پولوالن بارگیری شده با کاروون”، مرکز تحقیقات نانوبیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله )عج( از ۱۳۹۸ تا کنون.

۴) عضو تیم در طرح تحقیقاتی ” تهیه زخم پوشهای نانوکیتوزان همراه با لیپوزوم های کپسوله بر پایه گیاهان دارویی برای درمان زخمهای دیابتی”، دوره پنجم طرحهای احمدی روشن از ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰٫

۵) مجری طرح تحقیقاتی “تولید نانولیپوزومهای حامل جلبک اسپیرولینا پالتنسیس و ویتامین D و پوششدهی شده با سدیم کازئینات به عنوان مکمل غذایی جهت تقویت استخوان بندی نیروهای مسلح در طول مدت آموزش نظامی” پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا، از ۱۴۰۰ تاکنون.

نتایج نظرسنجی :

میزان تسلط مشاور بر موضوع ۹۰%
دقت و حوصله مشاور در پاسخگویی ۹۵%
قدرت بیان مشاور ۹۸%
علمی و کاربردی بودن نظرات مشاوره ۹۳%
میزان تحقق اهداف شما از مشاوره ۸۶%

اگر به عنوان کارآفرین یا تولیدکننده صنایع غذایی به دنبال رفع مشکلات تخصصی خود به کمک دانش روز هستید؛ حتما از آقای دکتر ساجد امجدی مشاوره بگیرید.

ثبت درخواست مشاوره تخصصی :

ارسال دیدگاه