0

ساکوراد مپ

ساکوراد مپ

پتانسیل‌ها و فرصت‌های کارآفرینی در استان‌های کشور

شناسایی فرصت یکی از مولفه‌های کلیدی فرآیند کارآفرینی و یکی از اصلی‌ترین عوامل بقاء و موفقیت سازمان‌ها می‌باشد. هریک از استان‌های ایران با دارا بودن منابع و ظرفیت‌های فراوان طبیعی، صنعتی، کشاورزی، نیروی انسانی کارآمد و ...، می‌توانند بستر مناسبی برای رشد و توسعه اقتصادی باشند که توجه به خلاقیت، نوآوری و ترویج تفکر کارآفرینی از ضرورت‌ها و شرایط این مهم به شمار می‌رود.

get

جهت مشاهده فرصت‌های موجود در هر استان‌، بر روی استان مدنظر کلیک کنید