0

محمدمحسن عزیزی | مشاور طب طبیعی، گیاهی و مکمل

محمدمحسن عزیزی، متخصص طب طبیعی و طب مکمل، دانشجوی‌ روانشناسی،‌ پژوهشگر و همچنین موسس و مدیر مجموعه رسش.

  • دکتری طب سنتی
  • دانشجوی روانشناسی
  • ثبت مقالات بین المللی در حوزه طب طبیعی و روانشناسی
  • مولف سه کتاب: امورطبیعیه، زندگی سالم و شخصیت شناسی (درحال انتشار)
  • برگزاری ۵۵ دوره و کارگاه آموزشی حضوری و مجازی از سال ۱۳۹۶ تا کنون
  • دارای بیش ۳۰ گواهینامه معتبر
  • گذراندن بیش از ۲۷۰۰ ساعت معتبر طب سنتی و علوم گیاهی
  • گذراندن بیش از ۵۰۰‌ ساعت دوره تخصصی روانشناسی در حوزه های طرحواره درمانی، شناخت رفتار درمانی، مثبت گرا و …

موسس و مدیر مجموعه رَسِش

نتایج نظرسنجی :

میزان تسلط مشاور بر موضوع ۹۰%
دقت و حوصله مشاور در پاسخگویی ۸۹%
قدرت بیان مشاور ۹۶%
علمی و کاربردی بودن نظرات مشاوره ۸۷%
میزان تحقق اهداف شما از مشاوره ۹۵%

ثبت درخواست مشاوره تخصصی :

ارسال دیدگاه