0

مریم آئینی هستم دانش آموخته کارشناسی ارشد تربیت بدنی (روانشناسی ورزشی).

 • کارشناسی ارشد  تربیت بدنی (روانشناسی ورزشی)
 • مولف مقاله اثر بخشی تمرینات ایروبیک به همراه موسیقی بر استرس اضطراب و افسردگی کودکان با اختلال رفتاری درون ریز
 • مولف مقاله اثر بخشی مداخله شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب ورزشکاران رشته های تیمی و انفرادی مهارت ها
 • مدیریت و رهبری
 • فن بیان و سخنوری
  برگزاری کارگاه های روانشناسی
 • تفسیر تست‌های روانشناسی
 • دارای گواهی دوره آموزشی درمان اختلافات جنسی از مراکز کاهش آسیب اجتماعی رویش و مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره النا دکتر آذین و دکتر سرگلزایی و دکتر اوحدی و دکتر آذرتاش و دکتر طیبی
 • دارای گواهی سکس تراپی از آکادمی آکسفرد
 • شرکت در دوره تخصصی کارگاه رضایت از زندگی توسط دکتر واعظ موسوی
 • دارای گواهی دوره طرحواره از آکادمی آلمان زیر نظر دکتر امیر عسگری
 • دارای گواهی دوره طرحواره توسط پرفسر لوکاس استین و دکتر امیر عسگری
 • دارای گواهی مشاوره و درمان گروهی زیر نظر سازمان بهزیستی و تعاونی روان شناسی
 • دارای گواهی دوره مشاوره و درمان گروهی با عنوان مشاوره پیش از ازدواج از سازمان بهزیستی و تعاونی روان شناسی
 • دارای گواهی دوره غنی سازی گفتمان جنسی بر پایه فانتزی های زناشویی دکتر بهنام اوحدی
 • دارای گواهی دوره تربیت درمانگر با رویکرد شناختی رفتاری صادق نصری
 • دارای گواهی مشاوره با ورزشکاران به مدت ۶۰۰ ساعت با محتوای دانش افزایی مشاهده – مصاحبه –ارزیابی توسط دکتر صادق نصری
 • دارای گواهی فنون طراحی و زمان بندی تمرین مهارت های ذهنی توسط دکتر واعظ موسوی
 • دارای گواهی اجرا و تفسیر آزمون هوش استنفورد بینه توسط دکتر خسرو حمزه
 • دارای گواهی دوره مشاوره در ورزش توسط دکتر خسرو حمزه و دکتر واعظ موسوی
 • دارای گواهی دوره مدیریت و استرس در ورزش دکتر هادی زاده
 • دارای گواهی دوره ارتباط موثر توسط دکتر شفیعی فر

نتایج نظرسنجی :

میزان تسلط مشاور بر موضوع ۹۹%
دقت و حوصله مشاور در پاسخگویی ۹۳%
قدرت بیان مشاور ۹۵%
علمی و کاربردی بودن نظرات مشاوره ۹۸%
میزان تحقق اهداف شما از مشاوره ۱۰۰%

ثبت درخواست مشاوره تخصصی :

ارسال دیدگاه