مهوش نیکپور | مشاور اقتصاد، تجارت و بازرگانی

مهوش نیکپور دانش آموخته کارشناسی ارشد MBA مدیریت بازرگانی اقتصاد با گرایش حقوق بین الملل از امریکا و دارای گواهینامه مدیریت آموزش و برنامه ریزی جهت دفاتر تجاری در خاورمیانه از Sanbernardino/ California.

خانم مهوش نیکپور بعنوان اولین زن در بخش بازرگانی در هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران، در کنار کسب دانش روز سالها در عرصه های مختلف ملی، منطقه ای و بین المللی در حال فعالیت می باشد که منجر به عضویت در انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و انجمن فورواردرهای فیاتا / سوئیس؛ ریاست هیئت مدیره شرکت حمل و نقل بین المللی و کشتیرانی کوله بار؛ تاسیس دفتر مدیریت بانوان بازرگان و مشاور ارشد رئیس اتاق بازرگانی تهران دوره پنجم؛ عضویت در جمع زنان موفق بخش خصوصی در بولتن بانک جهانی و قائم مقام میز تخصصی زنان بازرگان در کشورهای آمریکا، مصر و حوزه آفریقا ( Middle East & North Africa )؛ عضو مؤسس و هیئت مدیره ادوار اتاق مشترک بازرگانی ایران و استرالیا، ایران و عراق؛ نایب رئیس اسبق اتاق بازرگانی ایران و چین و … گردیده است.

 • کارشناسی ارشد MBA مدیریت بازرگانی اقتصاد با گرایش حقوق بین الملل از امریکا
 • دارای گواهینامه مدیریت آموزش و برنامه ریزی جهت دفاتر تجاری در خاورمیانه از Sanbernardino/ California
 • اولین زن در بخش بازرگانی در هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران و نایب رئیس کمیسیون‌ حمل و نقل و‌ ترابری اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران دوره پنجم
 • صاحب امتیاز و رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی و بازرگانی نیکان سازه نوین “سهامی خاص”
 • عضو انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و انجمن فورواردرهای فیاتا / سوئیس
 • رئیس هیئت مدیره شرکت حمل و نقل بین المللی و کشتیرانی کوله بار
 • مؤسس دفتر مدیریت بانوان بازرگان و مشاور ارشد رئیس اتاق بازرگانی تهران دوره پنجم
 • عضو زنان مؤفق بخش خصوصی در بولتن بانک جهانی و قائم مقام میز تخصصی زنان بازرگان در کشورهای آمریکا، مصر و حوزه آفریقا ( Middle East & North Africa )
 • رئیس کمیسیون ترابری و گمرکات شورای همکاری های اقتصادی ایران و آفریقا
 • عضو مؤسس و هیئت مدیره ادوار اتاق مشترک بازرگانی ایران و استرالیا، ایران و عراق
 • نایب رئیس اسبق اتاق بازرگانی ایران و چین
 • عضو هیئت مدیره و دبیرکل ادوار اتاق ایران و ارمنستان
 • عضو مؤسس و از بنیانگذاران پویش مردمی بخش خصوصی
 • عضو شورای سیاستگذاری و کمیته علمی دانشنامه اقتصادی زنان ایران
 • عضو کانون زنان بازرگان تهران
 • عضو هیئت مدیره و دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و شرق آفریقا

نتایج نظرسنجی :

میزان تسلط مشاور بر موضوع ۹۰%
دقت و حوصله مشاور در پاسخگویی ۹۵%
قدرت بیان مشاور ۹۸%
علمی و کاربردی بودن نظرات مشاوره ۹۳%
میزان تحقق اهداف شما از مشاوره ۸۶%

اگر بعنوان کارآفرین یا فعال اقتصادی به دنبال حضور مقتدارنه در بازارهای بین المللی هستید؛ حتما از خانم مهندس مهوش نیکپور مشاوره بگیرید.

ثبت درخواست مشاوره تخصصی :

ارسال دیدگاه