آموزش زبان PHP | تابع ( ) chroot

تابع ( ) chroot در PHP

تابع ( ) chroot ، پوشه اصلی ( root ) جاری پروسه را به پوشه تعیین شده برای آن تغییر می دهد. برای مثال فرض کنید که در یک وب سایت PHP ، در حال حاضر پوشه main پوشه اصلی است . شما می خواهید کدی طراحی نمایید تا پوشه اصلی را به پوشه default تغییر دهید . برای این منظور باید از تابع ( ) chroot استفاده نمایید .

نکات مهم درباره تابع ( ) chroot :

نکته ۱ : این تابع در صورت موفقیت در تعویض پوشه اصلی به پوشه مورد نظر ، مقدار True را به صفحه بر می گرداند . در غیر اینصورت مقدار ارسالی False خواهد بود .
نکته ۲ : این تابع بر روی پلتفرم های ویندوزی کار نمی کند .
شکل کلی تعریف و استفاده از تابع ( ) chroot در PHP به صورت زیر است :

Syntaxchroot ( directory ) ;
syntax توضیح هر یک از موارد
توضیحپارامتر
این پارامتر تعیین کننده نام یا آدرس پوشه ای است که می خواهید پوشه اصلی برنامه از پوشه جاری به آن منتقل شود .
استفاده از این پارامتر اجباری است .
directory
ارسال دیدگاه