آموزش زبان PHP | تابع ( ) chdir

تابع ( ) chdir در PHP

تابع ( ) chdir ، پوشه جاری را به پوشه ای که نام آن را برایش تعیین کرده اید ، تغییر می دهد . برای مثال فرض کنید که در حال حاضر در پوشه main هستید . می خواهید دستوری بنویسید که برنامه به پوشه images برود . در این حالت از تابع ( ) chdir استفاده می شود .

نکته : تابع ( ) chdir در صورت موفقیت برای جا به جایی پوشه به پوشه مورد نظر ، مقدار True را به صفحه بر می گرداند . در غیر مقدار ارسالی آن False خواهد بود .
شکل کلی تعریف و استفاده از تابع ( ) chdir در PHP به صورت زیر است :

Syntaxchdir ( directory ) ;
syntax توضیح هر یک از موارد
توضیحپارامتر
این پارامتر تعیین کننده نام یا آدرس پوشه ای است که می خواهید برنامه از پوشه جاری به آن منتقل شود .
استفاده از این پارامتر اجباری است .
directory

مثال : در مثال زیر نحوه استفاده از تابع ( ) chdir را در عمل نمایش داده ایم . برنامه ابتدا در پوشه main قرار دارد ، سپس با استفاده از تابع ( ) chdir ، پوشه جاری به پوشه images تغییر می یابد :

Example
<?php
    // به وسیله این دستور پوشه جاری که برنامه در آن است را نمایش داده ایم
    echo getcwd();
echo “<br />”;
// توسط این دستور پوشه را به پوشه مورد نظر منتقل کرده ایم
chdir ( ” images ” ) ;
echo “<br />”;
    // مجددا پوشه جاری را نمایش داده ایم
    echo getcwd();
?>
کد
C:\testweb\main
C:\testweb\main\images
خروجی

 

ارسال دیدگاه