0
محتوای مازندران
فاطمه عنایتی | مشاور مدیریت، کارآفرینی و شهرسازی

فاطمه عنایتی | مشاور کسب و کار

معرفی کوتاه : فاطمه عنایتی دانش آموخته‌ی کارشناسی ارشد مدیریت سیستم های اطلاعاتی و دانشجوی دوره دكترای تخصصی كارآفرینی گرایش كسب و كار، مدرس دانشگاه و عضو انجمن متخصصین و پژوهشگران جوان کشور.تحصیل در رشته های مختلف دانشگاهی و سالها ...
پشتیبانی