آموزش زبان PHP | تعریف و کار با آرایه ها

تعریف و کار با آرایه ها در PHP

آرایه چیست و چه کاربردی دارد ؟

می دانید که متغیر فضایی است که می تواند مقداری اطلاعات مثل متن یا عدد را در خود نگهداری نماید . هر متغیر معمولی فقط می تواند یک مقدار را در خود جای دهد و نه بیشتر . این محدودیت گاهی اوقات ما را دچار مشکل می سازد. برای مثال فرض کنید که لیستی از کتاب های آموزشی دارید . نگهداری نام هر یک از کتاب ها در یک متغیر جدا به صورت زیر خواهد بود :

$Books1 = ” HTML ” ;
$Books2 = ” ASP ” ;
&Books3 = ” PHP ” ;

حال فرض کنید که می خواهید بین کتاب ها جستجو کرده و کتاب خاصی را پیدا کنید . در حالتی که ۳ کتاب دارید ، ساده است اما هنگامی که ۳۰۰ کتاب دارید چه ؟ آنگاه استفاده از روش سنتی فوق غیر ممکن خواهد بود و باید از آرایه ها استفاده نمایید .

آرایه متغیری است که می تواند چندین مقدار را در خود نگهداری نماید . این نوع متغیر تمامی موارد مورد نظر را درون خود با یک نام واحد نگهداری کرده . و به هر عضو یک اندیس Index اختصاص می دهد . شما می توانید به راحتی با به کار بردن نام آرایه و اندیس مورد نظر به هر عضو آرایه دسترسی داشته باشید . همچنین می توانید به راحتی با استفاده از ساختارهای حلقه ای بین اعضای آرایه حرکت کنید .
به طور کلی در PHP 3 نوع آرایه داریم :

 1. آرایه عددی ( Numeric array ) : در این نوع آرایه ، اعضا همه با یک نام واحد تعریف شده و هر کدام یک اندیس عددی منحصر به فرد خود را دارند ، که به وسیله آن شناسایی و قایل دسترسی می شوند .
 2. آرایه متناظر ( Associative array ) : در این نوع  هر عضو به صورت یک جفت مقدار و شناسه عددی ( ID Key ) تعریف می شود . برای دسترسی به هر عضو آرایه باید از شناسه عددی آن استفاده کرد .
 3. آرایه تو در تو ( Multidimensional array ) : این نوع از دو یا چند آرایه تو در تو تشکیل می شود .

آرایه عددی ( Numeric array ) :

در این نوع آرایه که رایج ترین نوع می باشد ، اعضا همگی با یک نام یکسان تعریف شده و هر عضو یک شناسه یا اندیس دارد که به وسیله آن شناسایی و قابل دسترسی می شود .
دو روش کلی برای تعریف آرایه های عددی در PHP وجود دارد :

 1. در حالت اول آرایه را به صورت اتوماتیک ساخته شده و به هر عضو به ترتیب از ابتدا یک اندیس عددی اختصاص می یابد . این اندیس به صورت پیش فرض از صفر شروع می شود :
  حالت اول
  تعریف آرایه عددی
  $ Books = array ( ” HTML ” , ” CSS ” , ” ASP ” , ” PHP ” ) ;
 2. در روش دوم تعریف آرایه های عددی ، هنگام تعریف اعضای آرایه ، اندیس آنها را نیز تعیین می کنیم . در این حالت می توان اندیس های متفاوتی را نیز در نظر گرفت .
  حالت دوم
  تعریف آرایه عددی
  $ Books [ 0 ] = ” HTML ” ;
  $ Books [ 1 ] = ” CSS ” ;
  $ Books [ 2 ] = ” ASP ” ;
  $ Books [ 3 ] = ” PHP ” ;

آرایه متناظر ( Associative array ) :

در روش دوم ، هر عضو آرایه به صورت یک جفت مقدار و یک شناسه عددی ( ID Key ) تعریف می شود .
برای نگهداری گونه های خاصی از اطلاعات ، معملا آرایه های عددی مناسب نیستند و بهتر است از آرایه های متناظر استفاده شود .
نحوه استفاده از این آرایه را در مثال های زیر آموزش داده ایم . در آرایه زیر اسامی چند نفر به همراه اسامی آنها را تعریف کرده ایم :

 1. حالت اول
  تعریف آرایه متناظر
  & ages = array ( ” Ali ” => 32 , ” Reza ” => 30 , ” Ahmad => 34 ) ;
 2. حالت دوم
  تعریف آرایه متناظر
  & ages [ ‘ Ali ‘ ] = ” 32 ” ;
  & ages [ ‘ Reza ‘ ] = ” 30 ” ;
  & ages [ ‘ Ahmad ‘ ] = ” 34 ” ;

آرایه های تو در تو ( Multidimensional array ) :

در آرایه های تو در تو ، ابتدا اعضای آرایه اصلی تعریف می شوند . سپس هر یک از اعضای آرایه اصلی ، خود می تواند یک آرایه را تشکیل دهد . اعضای آرایه دوم نیز می توانند به نوبه خود یک آرایه باشند و به همین ترتیب . روش تعریف یک آرایه تو در تو و استفاده از آن را در قالب مثال های عملی زیر نمایش داده ایم :

 • نحوه
  آرایه تو در تو
  $families = array   (    "Griffin"=>array     (       "Peter",       "Lois",       "Megan"     ),    "Quagmire"=>array     (       "Glenn"     ),    "Brown"=>array     (       "Cleveland",       "Loretta",       "Junior"     )     ) ;

  در مثال زیر نحوه استفاده و نمایش اعضای یک آرایه تو در تو نمایش داده شده است :

  مثال
  < ? php     echo " Is " . $families['Griffin'][2] .      " a part of the Griffin family?" ; ? >
  خروجیIs Megan a part of the Griffin family ?

ارسال دیدگاه