آموزش زبان SQL | ویژگی Alias

Alias در SQLزمانی که با دستور select در sql یک کوئری اجرا کرده ایم نام یا عنوانی که در بالای هر ستون در خروجی نمایش داده می شود ، همان نام فیلد مربوط به داده در جدول اصلی پایگاه داده است . گاهی اوقات میخواهیم نام ستون ما در خروجی برابر با نام دلخواه ما باشد یا در مواردی که در بخش توابع SQL خواهیم دید ، یک ستون جدید ایجاد می کنیم که باید نامی برای آن تعیین شود در این موارد از ویژگی Alias استفاده میکنیم.  از ویژگی Alias برای در نظر گرفتن یک نام مستعار و مجازی برای قرار گرفتن در بخش عنوان هر ستون در خروجی دستور Select در اسکیوال استفاده می شود .

تعریف Alias  برای جداول sql : کلمه کلیدی as در اسکیوال این کار را انجام می دهد.

SELECT column_name(s)
FROM table_name
AS alias_name

تعریف Alias  برای ستونها در sql :

SELECT column_name AS alias_name
FROM table_name

 مثال:

Select Name As نام , Family As خانوادگی From Persons
Where id >15
Order By Family ; 

می توان بر روی مقادیر ستون هایی که داده عددی دارند ، عملیات ریاضی ( مثل ضرب ، تقسیم و … ) انجام داده و سپس نتایج محاسبات را در یک ستون جدید با عنوان دلخواه تعیین شده توسط ویژگی Alias در خروجی دستور Select نمایش داد .در این حالت ستون یا ستون های به جدول خروجی اضافه می شود .

مثال : مثال زیر کاربردی از این مورد را در دستور select نشان میدهد :

Select Name+Family As “نام و نام خانوادگی” From Persons
Where id >15
Order By Family ;

ارسال دیدگاه